Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταχώρισης Δεδομένων

Η συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων πραγματοποιείται απο τις Σχολικές Μονάδες της Θεσσαλίας
καθημερινά, το αργότερο έως τις 12:00
Παρακαλούμε συνδεθείτε με τον επίσημο λογαριασμό της σχολικής μονάδας.
Οδηγός χρήσης της εφαρμογής