Ηλεκτρονική Εφαρμογή Καταχώρισης Δεδομένων

Η συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων πραγματοποιείται απο τις Σχολικές Μονάδες της Θεσσαλίας
Παρακαλούμε συνδεθείτε με τον επίσημο λογαριασμό της σχολικής μονάδας.