Χαιρετισμός του Οργανωτικού Συντονιστή του Περιφερειακού

Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας

 

Αγαπητά μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας,

σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας που θα λειτουργήσει ως ένας χώρος ενημέρωσης, επικοινωνίας και αλληλοτροφοδότησης ιδεών, σκέψεων και εκπαιδευτικού υλικού. Στον ιστότοπο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας εκτός από τρέχουσες ανακοινώσεις, δραστηριότητες και χρήσιμο υλικό, θα μπορέσετε να αναζητήσετε και τις ηλεκτρονικές τάξεις (αποθετήρια) και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Θεσσαλίας.

Βασική αποστολή μας, ως Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, σύμφωνα με τον νόμο 4547/2018 είναι η επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη του έργου όλων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η στήριξη της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων και των Ε.Κ. καθώς και ο συντονισμός των λοιπών υποστηρικτικών δομών (Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε.) για τη βελτιστοποίηση του εκπαιδευτικού έργου προς συμφέρον των μαθητών και μαθητριών των σχολείων μας.

Ελπίζουμε η διαδικτυακή περιήγησή σας να είναι ιδιαίτερα τελεσφόρα, χρήσιμη και αποδοτική.

 

Δρ Γεώργιος Δοδοντσάκης (ΠΕ02)

Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας