Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Σπανός Κωνσταντίνος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ


Κώστας Σπανός
Κώστας Σπανός

Ο Σπανός Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1978 στη Λάρισα όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τμήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Μάρκετινκ του Πανεπιστημίου του Portsmouth. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency του Cambridge και Proficiency του Michigan) καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις Η/Υ στο σχεδιασμό/ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαχείριση server.

Από το 2005 είναι διορισμένος καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ειδικότητα Πληροφορικής ΠΕ20. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως καθηγητής έχει υλοποιήσει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια με θέμα το Περιβάλλον και τα 2 τελευταία χρόνια είναι μέλος της Π.Ο. του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας. Συμμετείχε επίσης στη συγγραφική όμαδα των βιβλίων EuroCharity - Το πνεύμα του δάσους και EuroCharity - Πράσσειν Έλογα με θέμα το περιβάλλον και τις καλές πρακτικές του επιχειρηματικού κόσμου για την προστασία του.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης