Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Διήμερο σεμινάριο εκπαιδευτικών 12 ωρών με θέμα «Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου».

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», του Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.7 ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης των νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων) διοργανώνει διήμερο σεμινάριο 12 ωρών με θέμα «Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου». Το περιεχόμενο του σεμιναρίου περιλαμβάνει τη γνωριμία, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τα οικοσυστήματα του Ολύμπου καθώς και με την ανάπτυξη πρακτικών μέσα από το πνεύμα της αειφορικής διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Οι δραστηριότητες του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 24 (απόγευμα) και το Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στην Ελασσόνα και σε πεδίο παραολύμπιας περιοχής.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 48 εκπαιδευτικούς της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης των νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων). Το περιεχόμενο του σεμιναρίου αναφέρεται σε θέματα, όπως βιοποικιλότητα προστατευόμενων περιοχών, ανάπτυξη οικοσυστημάτων στο ορεινό όγκο του Ολύμπου, διαχειριστικές λειτουργίες σε προστατευόμενες περιοχές κ.ά. Από κάθε διεύθυνση θα προταθεί πίνακας με 6 εκπαιδευτικούς κανονικούς και πίνακας αναπληρωματικών. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων από μια διεύθυνση θα επιλεγούν οι αναπληρωματικοί κάποιας άλλης. Οι επιμορφούμενοι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και για τις δύο ημέρες του προγράμματος.
Η οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος θα υποστηριχθεί από διάφορους τοπικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.
Μέσα από το ΤΔΕ/Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας θα καλυφθούν:
α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών εκτός των εξόδων μετακίνησης των μελών Π.Ο. ΚΠΕ
β) τα έξοδα διατροφής των συμμετεχόντων (1 γεύμα ή δείπνο ανά ημέρα προγράμματος)
γ) τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων μεταξύ του χώρου διεξαγωγής του σεμιναρίου (εγκαταστάσεις ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ελασσόνας) και του πεδίου της παραολύμπιας περιοχής για την πραγματοποίηση του βιωματικού μέρους του προγράμματος.
δ) τα έξοδα διαμονής των συμμετεχόντων (εξαιρουμένων των εξόδων διαμονής των εκπαιδευτικών που προέρχονται από το νομό Λάρισας) και τέλος,
ε) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος (έξοδα διαλέξεων, εκπαιδευτικό υλικό, έξοδα καθαριότητας, αναλώσιμα)
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων από τον τόπο κατοικίας τους στο χώρο του σεμιναρίου (εγκαταστάσεις ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας) θα επιβαρύνουν τους ίδιους, καθώς και ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα, δεδομένου ότι το βιωματικό μέρος του προγράμματος θα διεξαχθεί σε δασικό πεδίο παραολύμπιας περιοχής.
Οι μετακινήσεις των μελών ΚΠΕ, που θα είναι εισηγητές στο σεμινάριο, θα καλυφθούν από τα δικά τους Τ.Δ.Υ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να τη στείλουν στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης μέχρι και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, προκειμένου να συνταχθεί η κατάσταση των εκπαιδευτικών που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και να σταλεί στο ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας για τη σύνταξη των τελικών πινάκων που θα υποβληθούν για έγκριση στο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης