Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Κώστας Σπανός Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ EΝΗΛΙΚΕΣ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων θα οργανώσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για ενηλίκους διάρκειας 9 ωρών με θέμα «Περπατώντας στα δάση του Κισσάβου». Με το πρόγραμμα αυτό το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει τη γνωριμία, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού επάνω στα δασικά οικοσυστήματα και τα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής του Κισσάβου καθώς και την προσέγγισή τους μέσα από το πνεύμα της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 25 Μαΐου 2013 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ στην Αγιά, καθώς και σε πεδίο του Δήμου Αγιάς, ώρες 09.00-18.00.
Θέματα που θα αναπτυχθούν είναι, μεταξύ άλλων: τα δασικά οικοσυστήματα της παρακισσάβιας περιοχής, η αξιοποίηση και προστασία τους, η βιοποικιλότητα του δάσους, λαογραφία και παράδοση των παρακισσάβιων οικισμών κ.ά.
Η οργάνωση του επιμορφωτικού προγράμματος θα τελέσει υπό την αιγίδα του Δήμου Αγιάς και θα υποστηριχθεί από διάφορους τοπικούς εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς.
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ενηλίκους της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας (έως 45 άτομα), που ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση της επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από την ανάδειξη και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Οι επιμορφούμενοι θα επιλεγούν σύμφωνα με τη σειρά υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αφού προηγηθούν οι αιτηθέντες που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε επιμορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Επειδή τα βιωματικά εργαστήρια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν σε δασικό μονοπάτι του Κισσάβου (πεζοπορική διαδρομή), οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στο σεμινάριο θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας (http://thess.pde.sch.gr/kpe) και να τη στείλουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση email: kpe@ thess.pde.sch.gr) είτε με φαξ (24930-29570) έως και Τρίτη 16 Απριλίου 2013.


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης