Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας

Επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας