Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Προγράμματα


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας για το σχολικό έτος 2017-2018 υλοποιεί τα παρακάτω μονοήμερα και διήμερα προγράμματα.

Όλυμπος, Ιστορία - Οικολογία (Μονοήμερο, Διήμερο)

Βιολογική Γεωργία, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (Μονοήμερο, Διήμερο)

Υδάτινη Ενέργεια, Νεροτριβές, Λίμνες (Μονοήμερο)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Κλιματική Αλλαγή (Μονοήμερο)

Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική - Πέτρινα γεφύρια (Μονοήμερο, Διήμερο)

Μονοπάτια της πέτρας και του δάσους στον Κίσσαβο (Μονοήμερο)

Διαδρομές φύσης και πολιτισμού στη Λάρισα (Μονοήμερο - Πιλοτικό)

Με τον Ιπποκράτη στον Βοτανικό Κήπο της Λάρισας (Μονοήμερο - Πιλοτικό)

Προϋποθέσεις επίσκεψης

Η Σχολική μονάδα θα πρέπει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις του θεσμικού πλαισίου για την έγκριση της μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και των μαθητών που τους συνοδεύουν.

Οι περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων κατά την επίσκεψή τους στο Κέντρο θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά:
1. Έγκριση μετακίνησης της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης
2. Επίσημη ονομαστική κατάσταση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και μαθητών (εκδοθείσα από το σχολείο με την υπογραφή του διευθυντή τους).


Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί των σχολικών ομάδων έχουν την ευθύνη της ασφάλειας και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών, που τους συνοδεύουν, καθ'όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε επιμορφωτικού προγράμματος του Κέντρου που θα συμμετέχουν (χιλιομετρικές αποστάσεις μετακίνησης, χρονοδιάγραμμα προγράμματος, κατάλληλη ένδυση και υπόδηση, κ.ά.)

Αίτηση Συμμετοχής (κατέβασμα)

Συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την στον υπεύθυνο καινοτόμων δράσεων της Διεύθυνσής σας ο οποίος θα μας την προωθήσει.


Ονομαστική κατάσταση εκπαιδευτικών - μαθητών (κατέβασμα)

Οι εκπαιδευτικοί – συνοδοί που θα συμμετέχουν με τους μαθητές τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε., καλούνται να συμπληρώσουν το παραπάνω έγγραφο και μαζί με την έγκριση μετακίνησης της αντίστοιχης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης θα τα παραδίδουν στα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε.


Επίσκεψη περιβαλλοντικής ομάδας στον Όλυμπο


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης