Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Βιολογική Γεωργία, αρωματικά - φαρμακευτικά φυτά

Βιολογική Γεωργία - αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Μεγέθυνση

Εισαγωγή:
Το πρόγραμμα για τη Βιολογική Γεωργία, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά πραγματοποιείται σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνας (βιολογικές καλλιέργειες, χώρους τυποποίησης βιολογικών προϊόντων και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών).

Στόχοι:

 1. Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του περιβάλλοντος ως ενιαίου συνόλου και την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση όσων το συναποτελούν.
 2. Βιολογικό Αμπέλι
  Βιολογικό Αμπέλι
  Να ερευνήσουν στάσεις, αξίες, συμπεριφορές τόσο δικές τους όσο και του περίγυρού τους απέναντι στο περιβάλλον.
 3. Να γνωρίσουν τον παραδοσιακό, τον συμβατικό τρόπο καλλιέργειας της γης καθώς και τις βιολογικές καλλιέργειες και παράλληλα να  εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα τους και να προβληματιστούν γύρω από τη διαφορετικότητά τους.
 4. Να ενημερωθούν γύρω από τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στην υγεία των καταναλωτών των ίδιων των καλλιεργητών αλλά και στο περιβάλλον η χρήση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
 5. Να πληροφορηθούν για αγνά βιολογικά προϊόντα με ταυτόχρονη δυνατότητα να τα δοκιμάσουν επί τόπου ή να τα προμηθευτούν για το σπίτι, να ενημερωθούν στην πράξη για φυσικές διαδικασίες και καλλιέργειες σε σύγκριση με τις ενισχυμένες με «λιπάσματα» ή  μεταλλαγμένα στοιχεία.
 6. Να πληροφορηθούν τους τρόπους ελέγχου, πιστοποίησης και επισήμανσης των βιολογικών προϊόντων.
 7. Να αποκτήσουν οι μαθητές στοιχειώδεις γνώσεις για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 8. Να τα εντοπίσουν στο περιβάλλον που φύονται και να μάθουν να τα ξεχωρίζουν με βάση τα χαρακτηριστικά τους.
 9. Να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της προστασίας τους και μέσα από αυτήν στην έννοια της αειφορίας.
 10. Να μάθουν για τους τρόπους χρήσης τους και τη θεραπευτική τους αξία.

Χρονοδιάγραμμα Μονοήμερου Προγράμματος

Α’ μέρος: Υποδοχή των μαθητών – εισαγωγή στο πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία» (διάρκεια 2 ώρες)

 1. Υποδοχή και γνωριμία με τους μαθητές.
 2. Σύντομη ενημέρωση  για το Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας, τα προγράμματα Π.Ε. και για γενικούς περιβαλλοντικούς όρους με έμφαση στην αειφορία.  
 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση του προγράμματος «Βιολογική Γεωργία - αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά» και των στόχων του.
 4. Ενημέρωση – συζήτηση  για θέματα σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες, τα μεταλλαγμένα (ΓΤΟ), τους τρόπους αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και οι χρήσεις τους.
Βιολογική Γεωργία - αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
Μεγέθυνση

Β’ μέρος: εργασία στο πεδίο – περιήγηση σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Ελασσόνας (διάρκεια 3 ώρες)
Η εργασία στο πεδίο αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν βιωματικά οι μαθητές:

 1. Την αειφορική διαχείριση της παραγωγής.
 2. Την εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας .
 3. Τον κόσμο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Στο τέλος, γίνεται η αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς με τη χρήση σχετικού ερωτηματολογίου.


Χρονοδιάγραμμα Διήμερου Προγράμματος

Απόγευμα 1ης μέρα: Υποδοχή των μαθητών – εισαγωγή στο πρόγραμμα «Βιολογική Γεωργία» (διάρκεια 2 ώρες)

 1. Υποδοχή και γνωριμία με τους μαθητές.
 2. Σύντομη ενημέρωση  για το Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας, τα προγράμματα Π.Ε. και για γενικούς περιβαλλοντικούς όρους με έμφαση στην αειφορία.  
 3. Ηλεκτρονική παρουσίαση του προγράμματος «Βιολογική Γεωργία - αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά» και των στόχων του.
 4. Ενημέρωση – συζήτηση  για θέματα σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες, τα μεταλλαγμένα (ΓΤΟ), τους τρόπους αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και οι χρήσεις τους.
Πρωί 2ης ημέρας

Εργασία στο πεδίο – περιήγηση σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Ελασσόνας (διάρκεια 5 ώρες)
Η εργασία στο πεδίο αποσκοπεί στο να προσεγγίσουν βιωματικά οι μαθητές:

 1. Την αειφορική διαχείριση της παραγωγής.
 2. Την εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας .
 3. Τον κόσμο των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

Στο τέλος, γίνεται η αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς με τη χρήση σχετικού ερωτηματολογίου.Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης