Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Όλυμπος - Ιστορία - Οικολογία (Μονοήμερο & Διήμερο)


ΟΛΥΜΠΟΣ – ΧΩΡΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όλυμπος
Όλυμπος

Ο Όλυμπος χαρακτηρίζεται ως ο Παρθενώνας της ελληνικής φύσης. Με σπάνια ενδημικά φυτά. Με Αλπικά Τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Με μοναδικά Περιβαλλοντικά Μονοπάτια. Ένα μνημείο της φύσης ιδανικό πεδίο για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Όλυμπος
Όλυμπος

Στο πρόγραμμά μας οι μαθητές, μέσα από συνεργατικές και συμμετοχικές μεθόδους, θα γνωρίσουν τα οικοσυστήματα του Ολύμπου, θα προσεγγίσουν το μύθο του και θα ευαισθητοποιηθούν για τους επαπειλούμενους κινδύνους από ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Συγκεκριμένα:

  • Ομάδες μαθητών μέσα από επισκέψεις σε χώρους αξιόλογης φυσικής ομορφιάς θα παρατηρήσουν, θα ερευνήσουν, θα αναλύσουν και θα μελετήσουν τους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που συνθέτουν το περιβάλλον του βουνού.
  • Οι μαθητές θα προσεγγίσουν το πολιτισμικό περιεχόμενο του βουνού με επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους της Περραιβικής Τριπολίτιδας και τους παραολύμπιους παραδοσιακούς οικισμούς.
  • Κάθε ομάδα θα ερευνά και  θα εντοπίζει τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως οδικά δίκτυα, οικισμούς, έργα άρδευσης, υλοτομίες, βόσκηση, τουριστικές εγκαταστάσεις, αποτελέσματα φωτιάς κ.ά..
  • Στις εργασίες πεδίου οι μαθητές, μέσα από ομαδο
    Όλυμπος
    Όλυμπος
    συνεργατικές διεργασίες, θα παρατηρούν, θα συλλέγουν και θα καταγράφουν πρωτογενή δεδομένα. Αυτές οι παρατηρήσεις και τα δεδομένα θα καταγράφονται σε φύλλα εργασίας τα οποία θα παρουσιάζονται στην ολομέλεια  των μαθητών για εξαγωγή τελικών συμπερασμάτων.

Γενικότερα. το πρόγραμμα θα αποσκοπεί να βιώσουν οι μαθητές την μοναδικότητα του Ολύμπου και παράλληλα, να ευαισθητοποιηθούν στην κατεύθυνση προστασίας και διατήρησης των φυσικών περιοχών, ως καταφύγια της άγριας ζωής και ως χώροι αναζήτησης και επικοινωνίας ανθρώπου και φύσης.  

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Όλυμπο
Πλατανόδασος

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος (Μονοήμερο)
09.30 – 10.30 Άφιξη στις Εγκαταστάσεις του Κέντρου – Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Προγράμματος - Παρουσίαση πολυμεσικής εφαρμογής για τον

Εκπαιδευτική επίσκεψη στον Όλυμπο
Αποστάσεις στον Όλυμπο

Όλυμπο.
10.30 – 13.30 Επίσκεψη σε μέρη του Ολύμπου εξαιρετικής

φυσικής ομορφιάς (δραστηριότητες πεδίου)


13.30 – 14.00 Αξιολόγηση - Λήξη Προγράμματος

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος (Διήμερο)
1η Ημέρα
16.00 - 20.00 Άφιξη στις Εγκαταστάσεις του Κέντρου – Παρουσίαση Δραστηριοτήτων Προγράμματος – Παρακολούθηση Πολυμεσικής εφαρμογής για τον Όλυμπο. Επίσκεψη σε παραολύμπια περιοχή (Λιβάδι, Κοκκινοπηλός, κ.α.)

2η Ημέρα
09.00 – 14.00 Επίσκεψη σε μέρη του Ολύμπου εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς (δραστηριότητες πεδίου) ή
Επίσκεψη σε αρχαιότητες παραολύμπιων οικισμών (Άζωρος, Πύθιο) ή
Επίσκεψη σε παραολύμπιους οικισμούς, αναζήτηση παραδοσιακών και ιστορικών στοιχείων (Πλατανόδασος, Παλιός Σπαρμός κ.α.) - δραστηριότητες πεδίου ή
Επίσκεψη σε παραδοσιακά κτίσματα και σε λαογραφικό μουσείο στην Τσαριτσάνη (οικισμό Δήμου Ελασσόνας). Δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του κέντρου (παρουσίαση εργασίας ομάδων, παιχνίδια ρόλων). Αξιολόγηση και τέλος Προγράμματος


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης