Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


«Με τον Ιπποκράτη στον Βοτανικό Κήπο της Λάρισας (Μονοήμερο - Πιλοτικό)»


Αρχαίο Θέατρο
 

Πρόκειται για ένα Πιλοτικό πρόγραμμα (παράλληλη υλοποίηση με το Σύλλογο «Ιπποκράτης στη Λάρισα» και το Δήμο Λάρισας) που ονομάζεται
«Με τον Ιπποκράτη στον Βοτανικό Κήπο της Λάρισας»

και αφορά επιλεγμένους χώρους στην πόλη της Λάρισας (Μνημείο Ιπποκράτη, Βοτανικός κήπος πάρκο Αλκαζάρ, κα.) .

Αρχαίο Θέατρο
 

Για πληροφορίες καλέστε στο ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας
24930-29571, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ

Βοτανικός κήπος

Πρόκειται στην ουσία για μία μικρογραφία ενός «Ζωντανού μουσείου» που εκθέτει συλλογές φυτών με σκοπό τη διατήρησή της χλωριδικής βιοποικιλότητας, αλλά και την περιβαλλοντική πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και αναψυχή των πολιτών.

Σε μία έκταση 3,5 στρεμμάτων φιλοξενούνται συνολικά 190 είδη χαρακτηριστικά της ελληνικής χλωρίδας, αυτοφυή αλλά και ξενικά, εκ των οποίων τα περισσότερα αποτελούν συστατικά μέρη των πάρκων και των ιδιωτικών κήπων της Ελλάδας.

Βραχόκηπος με αρωματικά φυτά
Περιλαμβάνει 20 είδη. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης μερικών από τα πιο γνωστά βότανα και αρωματικά φυτά που φύονται στη χώρα μας. Τα αρωματικά φυτά και βότανα είχαν και έχουν μια ιδιαίτερη θέση στη ζωή μας από διαλογικής, φαρμακευτικής αλλά και καλλωπιστικής άποψης.


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης