Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


«Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική»


Τσαριτσάνη
Τσαριτσάνη

Η αναγνώριση των αειφόρων πρακτικών, που χαρακτηρίζουν τις Παραδοσιακές Μορφές της Αρχιτεκτονικής των οικισμών και των κτιρίων στο Δήμο Ελασσόνας, αποτελεί την επιδίωξη του προγράμματος «Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική». Μέσα από δραστηριότητες έρευνας και καταγραφής (επισκέψεις και φωτογραφήσεις) των στοιχείων της Λαϊκής Αρχιτεκτονικής (κατοικιών, αγροτικών κατασκευών, γεφυριών κ.ά.) οι μαθητές των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα διερευνούν την απόκριση στο κλίμα των παραδοσιακών σπιτιών και οικισμών, τη φύση των υλικών, την τεχνοτροπία

Λιβάδι Ολύμπου
Λιβάδι Ολύμπου

και την αισθητική που χαρακτηρίζει αυτά τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η διαμόρφωση φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων.
 • Η αναγνώριση των μορφών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των παραολύμπιων και των παρακισσάβιων περιοχών,
 • Η ανάπτυξη ευαισθησίας για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό,
 • Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων (συνεργασίας, επικοινωνίας, αυτοπεποίθησης κ.ά.),
Λιβάδι Ολύμπου
Λιβάδι Ολύμπου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές σχολείων της Α’/θμιας και της Β’/θμιας Εκπαίδευσης (Μονοήμερο και Διήμερο).
Το χρονοδιάγραμμα του μονοήμερου προγράμματος περιλαμβάνει:

 1. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προγράμματος.
 2. Επίσκεψη σε παραδοσιακές μορφές του Δήμου Ελασσόνας (πέτρινο γεφύρι της Ελασσόνας)– Καταγραφή των χαρακτηριστικών και παρατήρηση της τεχνοτροπίας τους.
 3. Ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στις εγκαταστάσεις του Κέντρου.

Το χρονοδιάγραμμα του διήμερου προγράμματος περιλαμβάνει:

1η Ημέρα

 1. Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Κισσάβου Ελασσόνας- Παρουσίαση των χαρακτηριστικών του προγράμματος.
 2. Επίσκεψη σε παραδοσιακές μορφές του Δήμου Ελασσόνας (πέτρινο γεφύρι της Ελασσόνας)– Καταγραφή των χαρακτηριστικών και παρατήρηση της τεχνοτροπίας τους ή
  Επίσκεψη σε οικισμούς με παραδοσιακά κτίσματα του Δήμου Ελασσόνας (Λιβάδι Ελασσόνας, Κοκκινοπηλός η Βερδικούσια). Ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και καταγραφής.

2η Ημέρα

 1. Επίσκεψη σε οικισμούς με παραδοσιακά κτίσματα του Δήμου Ελασσόνας (Τσαριτσάνη, κα.). Ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και καταγραφής των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του οικισμού, των κατοικιών, των δρόμων και των κρηνών του οικισμού (βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, τεχνοτροπία κ.λ.π.).
 2. Δραστηριότητες αίθουσας στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Παρουσίαση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από τη βιωματική προσέγγιση των παραδοσιακού κτισμάτων (φύλλα παρατήρησης, φωτογραφίες κ.λ.π.) και συζήτηση για τις αειφορικές πρακτικές των παραδοσιακών κατασκευών, τις οποίες μπορούμε να
  Πύργος του Μάμτζιου - Τσαριτσάνη
  Πύργος του Μάμτζιου
  Τσαριτσάνη
  μεταφέρουμε στην σημερινή μας πραγματικότητα (ενεργειακή εκμετάλλευση του Ήλιου, τρόποι αερισμού και δροσισμού κ.λ.π.).
 3. Αξιολόγηση και τέλος του προγράμματος
Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης