Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο των δράσεων για την «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με θέμα «Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και οι δράσεις των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας». Το περιεχόμενο της ημερίδας περιλαμβάνει ενημέρωση για τις επιμορφωτικές δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014 (ώρες 17.00 - 20.00) στο χώρο του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ελασσόνας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν στην ημερίδα θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να τη στείλουν στις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης μέχρι την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014. Η διεξαγωγή της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί χωρίς έξοδα για το ΤΔΥ ή τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας.


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης