Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014

Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014
Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014
Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014 Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014
Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2014  
Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης