Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εισηγήσεις σεμιναρίου με θέμα "Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου", Παρασκευή 24 - Σάββατο, 25 Απριλίου 2015


  1. Τσιτσώνη, Θ. (2015). "«Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "«Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου", Απρίλιος 2015, Λάρισα.

  2. Γκανάτσιος, Α., Σπανός Κ. (2015). "Ο Όλυμπος στα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου", Απρίλιος 2015, Λάρισα.

  3. Φτίκα Ζ. (2015). "Διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων του Ολύμπου", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου", Απρίλιος 2015, Λάρισα.

  4. Γεροφωκά Αν. (2015). "Προστατευόμενες περιοχές και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου", Απρίλιος 2015, Λάρισα.

  5. Κάκουρος Π. (2015). "Προστατευόμενες Περιοχές", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου", Απρίλιος 2015, Λάρισα.

  6. Δρ. Κουτσός Θ, Κηπόπουλος Ελ. (2015). "Αναγνώριση τοπικής χλωρίδας Ολύμπου", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, ο ορεινός όγκος του Ολύμπου", Απρίλιος 2015, Λάρισα.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης