Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εισηγήσεις σεμιναρίου με θέμα "Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση", Παρασκευη 13 - Σάββατο 14 Ιουνίου 2014


  1. «Ο Όλυμπος στις Δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας» κ. Αναγνωστάκης Σπύρος Υπεύθυνος και κ. Γκανάτσιος Ανδρέας, Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας.

  2. «Ήπιες Εναλλακτικές Αθλητικές Δραστηριότες ως στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης της Νοτιοδυτικής Παραολύμπιας Περιοχής» Δρ. Κουθούρης Χάρης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  3. ««Πολιτισμικές Διαδρομές της Νοτιοδυτικής Πλευράς του Ολύμπου», Δρ. Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

  4. «Η Ορειβατική Ιστορία του Ολύμπου» κ. Νέζης Νικόλαος, Συγγραφέας – Eρευνητής

  5. «Η Διατήρηση Των Παραδοσιακών Αρχιτεκτονικών Μορφών της Νοτιοδυτικής Πλευράς του Ολύμπου, ως Στοιχείο Αειφορικής Ανάπτυξης των Παραολύμπιων Οικισμών», κ. Νικολάου Μάρκος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Φιλιατών & Στράτος Ευάγγελος μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Φιλιατών

  6. «Τα δάση του Ολύμπου από την Αρχαιότητα έως Σήμερα» κ. Φτίκα Ζωή, Δασάρχης Ελασσόνας

  7. «Μυθολογία και Αειφορία», κ. Καραβέντζας Θωμάς, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Άμφισσας

  8. «Από του Ταΰγετου την Κορυφή στον Όλυμπο» κ. Παναγόπουλος Γεώργιος Υπεύθυνος και Ζόμπολας Αναστάσιος Αναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Καλαμάτας

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης