Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εισηγήσεις ημερίδας με θέμα "Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και οι δράσεις των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας", Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2014


  1. Αναγνωστάκης, Σ.(2014), Γκανάτσιος Α.(2014). "Τα προγράμματα και οι δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας", Οκτώβριος 2014, Ελασσόνα Λάρισας.
  2. Κόνιαρη, Κ. (2014). "Πάμε Κουκούλι - Ψηφιοποίηση μονοπατιών", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και οι δράσεις των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας", Οκτώβριος 2014, Ελασσόνα Λάρισας.
  3. Οικονομάκη Α. (2014). "ΕΚΠΟΝΗΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-Δράσεις της Δ/θμιας Λάρισας για το 2013-14", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και οι δράσεις των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας", Οκτώβριος 2014, Ελασσόνα Λάρισας.
  4. Σπανός Κ. (2014). "Συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε προγράμματα των ΚΠΕ", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και οι δράσεις των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας", Οκτώβριος 2014, Ελασσόνα Λάρισας.
  5. Χατζημίχου Κ. (2014). "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ", Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Τα προγράμματα του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και οι δράσεις των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας", Οκτώβριος 2014, Ελασσόνα Λάρισας.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης