Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εισηγήσεις ημερίδας με θέμα "Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014


  1. Σκριάπας, Κ. (2014). "Ο Ενεργός Πολίτης και η Κοινωνία της Αειφορίας", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Ιανουάριος 2014, Ελασσόνα.

  2. Καραγιάννης, Β. (2014). "Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Ανακύκλωση", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Ιανουάριος 2014, Ελασσόνα.

  3. Γκρίγκας, Ι. (2014). "Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων - Βιολογικός Καθαρισμός", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Ιανουάριος 2014, Ελασσόνα.