Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εισηγήσεις σεμιναρίου με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013


  1. Οικονομάκη, Η., Τέλιος Λ. (2013). "Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος Π.Ε. για το δάσος", Βιωματικό εργαστήριο στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.
  2. Γραμμένος Κ. (2013). "Το εθνικό θεματικό δίκτυο «Το Δάσος» του ΚΠΕ Μουζακίου", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.
  3. Οικονόμου Κ., Αναγνωστάκη Σ. (2013). "Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, στόχοι, μέθοδοι, προοπτικές", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα"Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.
  4. Οικονόμου Κ., Αναγνωστάκη Σ. (2013). "Η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία, στόχοι, μέθοδοι, προοπτικές", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.
  5. Γκανάτσιος Α., Σπανός Κ. (2013). "Τα μονοπάτια της πέτρας και του δάσους στον Κίσσαβο, πρόγραμμα Π.Ε. του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.
  6. Χατζημίχου-Καλούση Κ. (2013). "Η μελέτη πεδίου σε ένα πρόγραμμα Π.Ε., σχεδιασμός – εφαρμογή - αναστοχασμός", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.
  7. Ζάγκας Θ. (2013). "Πολυλειτουργική δασοπονία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.
  8. Ζιούρα Θ., Σδρόλια Α. (2013). "«Μουσική είναι η ομορφιά του σύμπαντος» (Πλάτωνας) – Ντύνοντας μουσικά ένα πρόγραμμα Π.Ε. για το δάσος", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία", Δεκέμβριος 2013, Λάρισα.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης