Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Εισηγήσεις σεμιναρίου με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους", Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012


  1. Χατζοπούλου, Π. (2012). "Προστασία και Βιώσιμη Αξιοποίηση των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών. Η περίπτωση του τσαγιού του Ολύμπου", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους", Νοέμβριος 2012, Ελασσόνα.

  2. Καραβέντζας, Θ. (2012). "Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά από την αρχαιότητα στο σήμερα", Εισήγηση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους", Νοέμβριος 2012, Ελασσόνα.

  3. Βίγκλας, Π. (2012). "Τα βότανα του Πηλίου ως στοιχείο ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας", Παρουσίαση στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας με θέμα "Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους", Νοέμβριος 2012, Ελασσόνα.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης