Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


21.12.2010
Προκήρυξη σεμιναρίου

Το ΚΠΕ Ελασσόνας στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου και έχοντας υπόψη όλες τις σχετικές διατάξεις του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ., θα οργανώσει θεματικό (Α’ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης των Νομών Εμβέλειάς του την Παρασκευή 4, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ελασσόνας.
Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Το φυσικό περιβάλλον του Ολύμπου». Το περιεχόμενο του προγράμματος διαπραγματεύεται θέματα όπως:

  • Το δασικό οικοσύστημα του Ολύμπου
  • Φυτά και βότανα του Ολύμπου
  • Η πανίδα του Ολύμπου
  • Ο Όλυμπος στα προγράμματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Ο Όλυμπος ως πεδίο δραστηριοτήτων των ΚΠΕ Ελασσόνας και Ανατολικού Ολύμπου
  • Δράσεις της τοπικής κοινωνίας για την ανάδειξη και την προστασία των οικοσυστημάτων του Ολύμπου κ.α.

Η ανάπτυξη του σεμιναρίου θα υποστηριχθεί από τη Δασολογική Σχολή του ΑΠΘ, την Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και από άλλους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς. Τα βιωματικά εργαστήρια θα γίνουν σε παραολύμπιες περιοχές της επαρχίας Ελασσόνας.
Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 17:00 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 το μεσημέρι της Κυριακής.
Το ΚΠΕ Ελασσόνας θα καλύψει τα έξοδα διαμονής και διατροφής (ημιδιατροφή) όλων των εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν στο σεμινάριο από το Τεχνικό Δελτίο Έργου. Η φιλοξενία των εκπαιδευτικών θα γίνει σε ξενοδοχεία της πόλης της Ελασσόνας.
Στο σεμινάριο αυτό μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί (Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης) ως εξής:
Νομοί Εμβέλειας             Α/θμια                 Β/θμια
Α’ Αθήνας                           8                              8
Β’ Αθήνας                           -                              8
Λάρισας                              4                              4
Μαγνησίας                        4                              4
Σύνολο: 40 εκπαιδευτικοί

Κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολική μονάδα. Αν οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών ενός νομού είναι λιγότερες από τις προβλεπόμενες, οι θέσεις τους θα καλυφθούν από τους υπόλοιπους νομούς.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο σεμινάριο, μέσω Υπευθύνων Π.Ε. των διευθύνσεων των αναφερομένων νομών εμβέλειας του ΚΠΕ είναι η 22 Δεκεμβρίου 2010.Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης