Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


20.12.2010
Έκθεση Φωτογραφίας της Greenpeace

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελασσόνας μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων υποστήριξης περιβαλλοντικών δράσεων στην Επαρχία Ελασσόνας, ανέπτυξε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με περιβαλλοντική δράση «Greenpeace» και υποστήριξε έκθεση φωτογραφίας στο χρονικό διάστημα από το Σάββατο 17 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010. Συγκεκριμένα, η έκθεση φωτογραφίας απευθύνονταν στην τοπική κοινωνία και αφορούσε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την ενεργειακή εκμετάλλευση του λιγνίτη της περιοχής.Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης