Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


20.09.2009
Ομιλία της Αναπλ. Διευθύντριας ΣΕΠΕΔ. κας Μαρίας Καλογεροπούλου στα εγκαίνια του ΚΠΕ Ελασσόνας

Εγκαίνια ΚΠΕ Ελασσόνας

Παναγιώτατε,
Σεβασμιότατοι,
Κύριε Νομάρχα,
Κυρία Έπαρχε,
Κύριε Δήμαρχε,
Κύριοι Διευθυντές Εκπαίδευσης,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Με ιδιαίτερη χαρά παρευρίσκομαι απόψε ως εκπρόσωπος του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά και ως Διευθύντρια της Διεύθυνσης Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, στην οποία υπάγεται το τμήμα Περιβαλλοντικής Αγωγής στα εγκαίνια ενός ακόμη από τα 12 νεοϊδρυθέντα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που έρχονται να προστεθούν στα ήδη 57 λειτουργούντα σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της δεκαετίας της UNESCO για την εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων ζωής για τη δημιουργία ενεργών πολιτών, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου αξιών, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το σεβασμό στο περιβάλλον, καθώς και από τη συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς του μαθητή.

Στην προσπάθεια αυτή, ο ρόλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποδεικνύεται καθοριστικός και όλο και περισσότερο αναγκαίος, καθώς τα ΚΠΕ αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκπροσωπείται από τους φορείς της, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους συλλόγους και συνεταιρισμούς, τα επιστημονικά ιδρύματα και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Μέσα από αυτό το πρίσμα και χάρη στις μεθόδους της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης που εφαρμόζονται, η εκπαίδευση υπερβαίνει τα όρια του σχολικού χώρου και μετασχηματίζεται σε δια βίου μάθηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η ανάγκη ίδρυσης ενός Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην επαρχεία Ελασσόνας, προκύπτει από το ιδιαίτερο διοικητικό καθεστώς της, το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον της, τον αρχαιολογικό πλούτο, τα πολιτισμικά μνημεία, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της και τα οικολογικά χαρακτηριστικά της. Δεδομένου μάλιστα ότι το ήδη εν λειτουργία ΚΠΕ Αγιάς αδυνατεί να καλύψει την παρουσίαση του περιβαλλοντικού περιεχομένου ενός μεγάλου σε έκταση νομού, η ίδρυση ενός δεύτερου ΚΠΕ με ικανοποιητικό εξοπλισμό, κρίνεται επιβεβλημένη για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και για την προβολή ενός από τα σημαντικότερα μνημεία φυσικού κάλλους, παγκοσμίου ενδιαφέροντος και ακτινοβολίας, που δεν είναι άλλο από τον Όλυμπο, με όλες τις μυθολογικές συνυποδηλώσεις του.

Έχω την πεποίθηση ότι η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ θα αξιοποιήσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο το οικολογικό και ιστορικό πανόραμα της περιοχής, ώστε μέσα από τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, δράσεων και σεμιναρίων, να γνωρίσουν οι επισκέπτες το φυσικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της περιοχής, τις προοπτικές ανάπτυξης παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων με εκσυγχρονισμένες μεθόδους αλλά και την εναλλακτική πρόταση του οικοτουρισμού.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Ελασσόνας κύριο Πασχόπουλο για την πρωτοβουλία δημιουργίας ΚΠΕ στην περιοχή και για την πρόσκληση που μου απηύθυνε να βρεθώ σήμερα στην τελετή εγκαινίων και να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ότι η διεύθυνση ΣΕΠΕΔ και εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα τους στο νέο ξεκίνημά τους για τη διαμόρφωση του πλαισίου δραστηριοτήτων του κέντρου.Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης