Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών και Έντυπο Προσφοράς

Το Κ.Π.Ε. Κισσάβου – Ελασσόνας, προκειμένου να υποστηρίξει τη διαμονή μαθητών και εκπαιδευτικών που θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες του Κέντρου για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2018, ανακοινώνει ότι δέχεται προσφορές επιχειρηματικών μονάδων που παρέχουν ξενοδοχειακές υπηρεσίες στην περιοχή μας.

 Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν σχετική πιστοποίηση στον τομέα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών (άδεια λειτουργίας, φορολογική ενημερότητα κ.λ.π.). Για τους όρους της σύμβασης, καθώς και  για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόνας στη διεύθυνση:

 

Κ.Π.Ε ΚΙΣΣΑΒΟΥ - ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Χρ. Βλαχοδήμου 1, Ελασσόνα, 40200

Πληροφορίες: Γκανάτσιος Ανδρέας

Τηλ  2493-029571  Fax. 2493-029570

e-mail : kpe@thess.pde.sch.gr

URL: http://thess.pde.sch.gr/kpe

 

Καταληκτική ημερομηνία προσφορών 24 Ιανουαρίου 2018.

 

 


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης