Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Ημερίδα ενημέρωσης εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση»  με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, στο πλαίσιο των δράσεων για την «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» και σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Το περιεχόμενο της ημερίδας περιλαμβάνει ενημέρωση για τις επιμορφωτικές δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας και των Δ/νσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς και παρουσίαση καλών πρακτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις των Κ.Π.Ε. της περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι δραστηριότητες της ημερίδας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015 (ώρες 17.00 - 20.30) στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα του Δήμου Λάρισας. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

   

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν στην ημερίδα θα πρέπει να απευθύνονται στις Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Διεύθυνσης μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015.

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/zsw8G0 μέχρι και   Παρασκευή 9  Οκτωβρίου 2015.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης