Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Απολογισμός δράσεων 2009-2015

 1. «Διάδοση του δικτύου Γεωργία και Περιβάλλον», επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς, Ελασσόνα, 8 Μαΐου 2010 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 39985/Γ7/01-06-2010 του ΥΠΔΒΜΘ).
 2. «Το Φυσικό Περιβάλλον του Ολύμπου», τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Ελασσόνα, 4, 5 και 6 Φεβρουαρίου 2011 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 947/Γ7/20-01-2011 του ΥΠΔΒΜΘ).
 3. «Όλυμπος, Αειφόρος Ανάπτυξη», διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο ενηλίκων, Ελασσόνα, 6-7 Μαΐου 2011, (σχ. υπ’ αρ. πρ. 47798/Γ7/05-05-2011 του ΥΠΔΒΜΘ).
 4. «Όλυμπος, Περιβαλλοντικός Εγγραμματισμός», πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο ενηλίκων, Ελασσόνα, 2, 3, 4, 5 και 6 Ιουλίου 2011 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 68826/Γ7/05-07-2011 του ΥΠΔΒΜΘ).
 5. «Διατροφή, Υγεία και Παραγωγικές διαδικασίες», διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και ενηλίκους, Ελασσόνα, 13-14 Ιανουαρίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 148360/Γ7/17-01-2012 του ΥΠΔΒΜΘ).
 6. «Εισαγωγή στην περιβαλλοντική Εκπαίδευση-Εκπαίδευση για την Αειφορία», επιμορφωτική ημερίδα, Λάρισα, 7 Φεβρουαρίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 110541/Γ7/20-09-2012 του ΥΠΔΒΜΘ).
 7. «Φύση και παράδοση του Ολύμπου», τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Ελασσόνα, 2, 3 και 4 Μαρτίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 14517/Γ7/21-02-2012 του ΥΠΔΒΜΘ).
 8. «Αειφόρος ανάπτυξη – Παραδοσιακή αρχιτεκτονική των οικισμών του Κισσάβου», διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και ενηλίκους, Αγιά, 16 και 17 Μαρτίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 27930/Γ7/15-03-2012 του ΥΠΔΒΜΘ).
 9. «Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο», τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για  εκπαιδευτικούς και ενηλίκους, Ελασσόνα 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 110541/Γ7/20-09-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ).
 10. «Δάσος, Περιήγηση στον κόσμο των μανιταριών», μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για ενηλίκους, Αγιά, 3 Νοεμβρίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 152571/Γ7/04-12-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ).
 11. «Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους», μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για ενηλίκους, Ελασσόνα, 24 Νοεμβρίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 157565/Γ7/13-12-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ).
 12. «Υλοποιώντας ένα πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Κατάθεση εμπειριών και εφαρμογή πρακτικών σχετικά με την υποστήριξη σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας και αισθητικής αγωγής», επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 4 Δεκεμβρίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 152463/Γ7/04-12-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ).
 13. «Περιβάλλον και Κινηματογράφος, Ενέργεια και Κλιματικές Αλλαγές, Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση», επιμορφωτική ημερίδα για ενηλίκους, Ελασσόνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 3224/Γ7/10-01-2013 του ΥΠΑΙΘΠΑ)..
 14. «Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση», τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Ελασσόνα, 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου 2013 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 34776/Γ7/12-03-2012 του ΥΠΑΙΘΠΑ).
 15. «Περπατώντας τα δάση του Κισσάβου», μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για ενηλίκους, Αγιά, 25 Μαΐου 2013 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 76370/Γ7/05-06-2013 του ΥΠΑΙΘΠΑ).
 16. «Οι Δράσεις των ΚΠΕ της Θεσσαλίας», επιμορφωτική ημερίδα για εκπαιδευτικούς, Λάρισα, 7 Οκτωβρίου 2013 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 145539/Γ7/09-10-2013 του ΥΠΑΙΘ).
 17. «Δημιουργώντας τον Σχολικό μας Κήπο», μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Ελασσόνα, 2 Νοεμβρίου 2013 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 155364/Γ7/22-10-2013 του ΥΠΑΙΘ).
 18. «Το Δάσος στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς, Αγιά, 7 Δεκεμβρίου 2013 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 184354/Γ7/03-12-2013 του ΥΠΑΙΘ).
 19. «Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων, Ο Ενεργός Πολίτης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», επιμορφωτική ημερίδα για ενηλίκους, Ελασσόνα, 28 Ιανουαρίου 2014 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 3518/Γ7/13-01-2014 του ΥΠΑΙΘ).
 20. «Όλυμπος, από το Μύθο και την Ιστορία στην Αειφορική Διαχείριση», επιμορφωτικό σεμινάριο για ενηλίκους, Ελασσόνα, 13-14 Ιουνίου 2014 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 90311/Γ7/10-06-2014 του ΥΠΑΙΘ).
 21. Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών στη Βροντού Πιερίας με εργαστήριο Φωτογραφίας, 7 Οκτωβρίου 2014 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 167365/Γ7/15-10-2014 του ΥΠΑΙΘ)
 22. Συμμετοχή σε επιμορφωτικά εργαστήρια των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας με θέμα «Ανακαλύπτω τα φυτά και τα πουλιά του ποταμού», στη Λάρισα στις 8 Οκτωβρίου 2014 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 176090/Γ7/30-10-2014 του ΥΠΑΙΘ)
 23. Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 32 εκπαιδευτικούς με θέμα «Οι δράσεις των ΚΠΕ της Θεσσαλίας», στην Ελασσόνα στις 10 Οκτωβρίου 2014 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 170931 /Γ7/21-10-2014 του ΥΠΑΙΘ).
 24. Υποστήριξη επιμορφωτικού σεμιναρίου δια βίου μάθησης σε συνεργασία με τη Λαογραφική Αρχαιολογική Εταιρεία Ελασσόνας  στις 24 Οκτωβρίου 2014 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 176091/Γ7/30-10-2014 του ΥΠΑΙΘ).
 25. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Εκπαίδευση και την Αειφορία για 45 εκπαιδευτικούς/ενήλικες στην Αγιά με θέμα «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά» στις 29 Νοεμβρίου 2014(σχ. υπ’ αρ. πρ. 197419/Δ2/05-12-2014 του ΥΠΑΙΘ).
 26. Διοργάνωση επιμορφωτικής ημερίδας δια βίου μάθησης ενηλίκων με θέμα «Ο ρόλος των περιβαλλοντικών μουσείων στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών» στις 16 Δεκεμβρίου 2014 (σχ. υπ’ αρ. πρ. 199253/Δ2/09-12-2014 του ΥΠΑΙΘ).
 27. Συνδιοργάνωση Επιμορφωτικού Προγράμματος για την «Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2015» με το Σωματείο «Δρυάς, για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό», το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής και το Σύλλογο «Φίλοι του Πηνειού και Παραποτάμιου Πολιτισμού» την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 για μαθητές δημοτικών σχολείων της Λάρισας (σχ. υπ’ αρ. πρ.  Φ16/568/46180/Δ1/19-03-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ).
 28. Συνεργασία τον Αστικό Κοινωνικό Συνεταιρισμό «Μέντορες» (κοινωνική επιχείριση, μη κερδοσκοπική, συλλογικού και παραγωγικού σκοπού) για την υποστήριξη Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας, Δράση 1:Μαθησιακή Κινητικότητα ατόμων – Κινητικότητα Νεολαίας, με κωδικό 2014-3-EL02-KA105-001780 και τίτλο “Hosting Management in Youth Exchange” στις 18 – 28 Απριλίου 2015 (σχ. υπ’ αρ. πρ.  Φ16/58690 /Δ2/09-04-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ).
 29. Υποστήριξη της διακρατικής συνεργασίας με τίτλο «Γεύσεις της Φύσης – Γεύσεις του Πολιτισμού» της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Λάρισας «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. με επιμορφωτική δράση γνωριμίας των συμμετεχόντων με τον ορεινό όγκο του Ολύμπου στις 29 Απριλίου 2015 (σχ. υπ’ αρ. πρ.  Φ16/58690 /Δ2/09-04-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ).
 30. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης για την Εκπαίδευση και την Αειφορία για 48 εκπαιδευτικούς στην Ελασσόνα με θέμα «Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές, ο Ορεινός Όγκος του Ολύμπου» στις 24-25 Απριλίου 2015 (σχ. υπ’ αρ. πρ.  Φ16Α/735/60267/Δ1/16-04-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ).
 31. Συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας για την υποστήριξη ημερίδας με θέμα «Ανάπτυξη και Αξιολόγηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ορεινών Οικοσυστημάτων με Προστατευτική Προοπτική στο Πλαίσιο Δασοπονίας Πολλαπλών Σκοπών» στις 29 Μαΐου 2015 (97195/Δ2/18-062015 του ΥΠΟΠΑΙΘ).
 32. Επιμορφωτικές Δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου 2015 με τη συμμετοχή περιβαλλοντικών ομάδων δημοτικών σχολείων της Ελασσόνας καθώς και συνεργασία με το Δήμο Τεμπών για υποστήριξη περιβαλλοντικών εργαστηρίων με τη συμμετοχή μελών της Π.Ο. του Κέντρου (σχ. υπ’ αρ. πρ.  Φ16/568/ 46180  /Δ1/16-04-2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ).

 

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης