Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Πρόθεση του ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας για δημιουργία τοπικού δικτύου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Το ορεινό τοπίο της Λάρισας με τη μοναδικότητα του φυσικού και του ανθρωπογενούς του στοιχείου αποτελεί ήδη πεδίο ανάπτυξης πολλών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής. Το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας, υποστηρίζοντας επιμορφωτικές δράσεις με περιβαλλοντικό περιεχόμενο επιδιώκει την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των μαθητών και των ενηλίκων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, η αναζήτηση, η καταγραφή και η προβολή του περιβαλλοντικού, του πολιτιστικού και του κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα των ορεινών όγκων του Λαρισαϊκού χώρου ως σημείου αναφοράς για την υποστήριξη αειφορικών πρακτικών των ορεινών οικισμών, αποτελούν την κύρια επιδίωξη του Δικτύου με τίτλο «Τα βουνά της Λάρισας» που το ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας προτίθεται να υποστηρίξει.

Ως σκοπός του Δικτύου ορίζεται η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σχετικά με το παραπάνω θέμα, στο πλαίσιο του νέου αναβαθμισμένου ρόλου των Κ.Π.Ε. ως Κέντρων Διά Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Το πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου περιλαμβάνει τη στήριξη των σχετικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία, καθώς και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, παρακολουθήσεις προγραμμάτων στο ΚΠΕ από τα σχολεία, συμμετοχή σε διάφορες άλλες δράσεις, παραγωγή εκπαιδευτικού  υλικού κ.ά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • Φύση και οικολογικά χαρακτηριστικά των ορεινών όγκων: γενικό περίγραμμα
 • Εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τη χλωρίδα και την πανίδα (είδος ζώου, είδος φυτού κλπ.)
 • Φυσική ιστορία των βουνών και η επίδραση στη ζωή των ανθρώπων
 • Το πολιτισμικό παρελθόν των βουνών
 • Ιστορία συνδεδεμένη με τα βουνά
 • Λαογραφική παράδοση των βουνών
 • Οικισμοί των βουνών και των παρακείμενων περιοχών: ιστορία, εξέλιξη των κοινωνιών, ήθη και έθιμα κλπ.
 • Προστατευόμενες περιοχές στα βουνά – παραδοσιακοί οικισμοί
 • Μορφή και αισθητική των οικισμών χθες και σήμερα
 • Αειφορικές πρακτικές του παρελθόντος στον υλικό βίο των ανθρώπων
 • Οικισμοί σήμερα: οικονομική και κοινωνική ζωή
 • Οικισμοί σήμερα: αναγνωρίσιμες παραδοσιακές μορφές ζωής που επιβιώνουν
 • Ιστορία αναβάσεων
 • Τουριστική αξιοποίηση των περιοχών: τι γίνεται – τι μπορεί να γίνει
 • Τρόποι αειφορικής διαχείρισης ορεινών όγκων σήμερα και σχετική προβληματική με αφετηρία τα βουνά της Λάρισας κ.ά.

Για την υλοποίηση της πρόθεσης αυτής το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιθυμεί να διερευνήσει το ενδιαφέρον που ενδέχεται να εκδηλώσουν για το δίκτυο οι σχολικές μονάδες της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, που υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με θεματολογία σχετική με το δίκτυο. Γι’ αυτό οι σχολικές μονάδες που θα ενδιαφέρονταν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο παρακαλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το επισυναπτόμενο έντυπο στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της οικείας Δ/νσης Εκπ/σης μέχρι και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013, ο οποίος κατόπιν θα τα προωθήσει στο ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΠΕ Κισσάβου -Ελασσόνας στο τηλ. 24930-29571 (κ. Ανδρέας Γκανάτσιος) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΠΕ.


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης