Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


Ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της «Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»

Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορεία – Δράσεις δια βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων θα οργανώσει σε συνεργασία με τα ΚΠΕ Μουζακίου, Μακρινίτσας και Περτουλίου-Τρικκαίων, καθώς και με τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ενημερωτική  συνάντηση για εκπαιδευτικούς διάρκειας 3 ωρών με θέμα «Οι Δράσεις των ΚΠΕ της Θεσσαλίας». Με τις συναντήσεις αυτές το ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας επιδιώκει την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το παραγόμενο έργο στο θεσσαλικό χώρο στο πεδίο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 στο 6ο Γυμνάσιο Λάρισας, ώρες 17.15-20.15.

Η ενημερωτική συνάντηση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, που ευαισθητοποιούνται στην κατεύθυνση υποστήριξης σχετικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα συνάντησης

17.15  –  17.30 Έναρξη - Χαιρετισμοί
17.30 – 17.50 «Οι δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας» Αναγνωστάκης Σπύρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας, Γκανάτσιος Αντρέας, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας, Οικονόμου Κων/νος, Σπανός Κων/νος, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Κισσάβου-Ελασσόνας
17.50 – 18.10 «Οι δράσεις του ΚΠΕ Μουζακίου» Ζαμπάλου Στέλλα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Μουζακίου, Μπαντής Νίκος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μουζακίου
18.10 – 18.30 «Οι δράσεις του ΚΠΕ Μακρινίτσας» Γκουντούμα Μαρία, Σπανοπούλου Αικατερίνη, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Μακρινίτσας

18.30 – 18.50 Διάλειμμα - Καφές

18.50 – 19.10 «Οι δράσεις του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων» Κουτσώνης Ευάγγελος, Τζέλιου Ευτυχία, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικάλων
19.10 – 19.25 «Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας» Χατζημίχου Κωνσταντίνα, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
19.25 - 19.40  «Δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας» Τέλιος Λεωνίδας, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
19.40 – 20.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση
20.15 Λήξη

 

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης