Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΠΕ ΚΙΣΣΑΒΟΥ- ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 2009 - 2013

Το Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόνας συνέχισε και τη φετινή χρονιά 2012-2013 την εκπαιδευτική του δράση. Επισημαίνεται ότι ιδρύθηκε το 2008 ως Κ.Π.Ε. Ελασσόνας και στη συνέχεια το 2011 συγχωνεύτηκε με το Κ.Π.Ε. Κισσάβου – Μαυροβουνίου, με σκοπό τη διερεύνηση του περιβαλλοντικού πλούτου της περιοχής και την υποστήριξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στο τοπικό και ιδιαίτερο των Δήμων Ελασσόνας και Αγιάς. Η εκπαιδευτική του δράση    εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για Ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων και περιλαμβάνει επιμορφωτικές δραστηριότητες ενηλίκων και μαθητών. 

    Σ’ αυτή την κατεύθυνση η παιδαγωγική ομάδα του Κέντρου έχει σχεδιάσει ξεκινώντας από τη χρονιά της ίδρυσής του 6 (έξι) οικολογικά πεδία στους Δήμους Αγιάς και Ελασσόνας που αξιοποιούνται με σκοπό την περιβαλλοντική και πολιτισμική ανάδειξη αυτών των περιοχών. Προκειμένου να υποστηριχθεί η συμμετοχή των περιβαλλοντικών ομάδων στα οικολογικά πεδία του Κέντρου έχουν οργανωθεί και υλοποιούνται τα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα: «Όλυμπος, Ιστορία και Οικολογία» (τριήμερο) και «Παραδοσιακή αρχιτεκτονική» (διήμερο) και τα μονοήμερα: «Όλυμπος, Ιστορία – Οικολογία», «Βιολογική Γεωργία, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά», «Υδάτινη Ενέργεια - Νεροτριβές – Νερόμυλοι», «Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική», «Πόλη και Ενέργεια» και «Μονοπάτια της πέτρας και του δάσους στον Κίσσαβο». Τα αναφερόμενα προγράμματα απευθύνονταν και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης Α/θμια και Β/θμια. Τη σχολική χρονιά 2012 - 2013 το Κέντρο μας επισκέφθηκαν 195 εκπαιδευτικοί (από 600 ενηλίκους) συνοδευόμενοι από 60 περιβαλλοντικές ομάδες 2249 μαθητών, οι οποίοι προέρχονταν από 50 σχολεία διάφορων περιοχών της χώρας μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά το διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου 18-09-2009 έως 20-06-2013 συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές δράσεις του ΚΠΕ 1.697 άτομα 25-64 ετών σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης (τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης) και 8.762 άτομα ( σύνολο μαθητών και ενηλίκων) σε προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Οι περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων έφθασαν τις 268 στον αριθμό προερχόμενες από όλη την επικράτεια. Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Κέντρου έγιναν σε περιοχές των Δήμων Αγιάς και Ελασσόνας (παραολύμπιοι και παρακισσάβιοι οικισμοί, παραδοσιακά κτίσματα  Λιβάδι, Αγιά, Μεταξοχώρι, Μεγαλόβρυσσο, Τσαριτσάνη, Ελασσόνα κ.ά., καλλιέργειες αρωματικών φυτών, μουσεία στην Ελασσόνα Τσαριτσάνη, Λιβάδι και Δομένικο, Δασικά Μονοπάτια Μελιβοίας και Μεγαλοβρύσου, Πλατανόδασος Σπαρμού Ολύμπου, Ι.Μ. Παναγίας Ολυμπιώτισσας και Αγιάς Τριάδας Σπαρμού Ολύμπου κ.ά.)

   Παράλληλα, για τη φετινή χρονιά το επιμορφωτικό έργο ενηλίκων σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και οικολογίας, περιελάμβανε επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, όπως  σεμινάριο με θέμα «Περπατώντας και ανακαλύπτοντας τον Όλυμπο» για 40 εκπαιδευτικούς στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2012, σεμινάριο με θέμα «Δάσος, Περιήγηση στον κόσμο των μανιταριών» για 40 ενηλίκους στην Αγιά στις 3 Νοεμβρίου 2012, σεμινάριο με θέμα «Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αειφορική διαχείρισή τους» για 45 ενηλίκους και εκπαιδευτικούς στις 24 Νοεμβρίου 2012, σεμινάριο εκπαιδευτικών με θέμα «Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακή Εκπαίδευση, Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» για 45 εκπαιδευτικούς στις 22, 23 και 24 Φεβρουαρίου 2013, σεμινάριο ενηλίκων με θέμα «Περπατώντας τα δάση του Κισσάβου» για 45 εκπαιδευτικούς στις 25 Μαΐου 2013 στην Αγιά καθώς και υλοποίηση ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων

            Εξάλλου, η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ έχει επεξεργαστεί και παραγάγει ποικίλο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Κέντρου, όπως πολυμεσικές παρουσιάσεις «Όλυμπος –ένα Μνημείο της Φύσης», «Το Πλατανοδάσος του Σπαρμού Oλύμπου», «Ο Ελαιώνας του Αγίου Αθανασίου», «Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά», «Περπατώντας το δασικό μονοπάτι Μελιβοίας - Αγιοκάμπου» κ.ά.

   Ακόμη, έχουν εκδοθεί έντυπος και ηλεκτρονικός τόμος με τις εισηγήσεις των σεμιναρίων ως στοιχείο ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, ενώ πολλές άλλες εισηγήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ (http://thess.pde.sch.gr/kpe ) συγκροτώντας ένα απόθεμα υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού. Στη σύνθεση των 2 τελευταίων ετών η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ της Ελασσόνας αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς Σπύρο Αναγνωστάκη, Υπεύθυνο ΚΠΕ, Αντρέα Γκανάτσιο, Αναπληρωτή Υπεύθυνο, Κώστα Σπανό, Θεοδώρα Ζιούρα και Κώστα Οικονόμου, μέλη.

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης