Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


1.2.2012
Ημερίδα με θέμα "Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την Αειφορία"

Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας θα οργανώσει επιμορφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών με θέμα «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση για την Αειφορία». Με την ημερίδα αυτή επιδιώκεται η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα σχολικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Η ημερίδα θα διεξαχθεί την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 17:00 στο Αμφιθέατρο του 6ου Γυμνασίου – Γεν. Λυκείου Λάρισας, Καραολή και Μεραρχίας, Νεάπολη Λάρισας.

Ειδικότερα, στο περιεχόμενο της ημερίδας περιλαμβάνονται θέματα, όπως το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον, ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο σχολείο, τα προγράμματα και οι δράσεις του ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας κ.ά.

Η ημερίδα θα υποστηριχθεί από ειδικούς επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Στην ημερίδα καλούνται να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στην ημερίδα. Στους εκπαιδευτικούς η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα ένταξής τους σε μητρώο εκπαιδευτικών οι οποίοι θα μπορούν να συντονίζουν σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες που θα συμμετέχουν στα προγράμματα των ΚΠΕ.

 

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης