Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


24.1.2012
Υλοποίηση επιμορφωτικού σεμιναρίου δια βίου μάθησης ενηλίκων

Το ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης διοργάνωσε διήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα ενηλίκων 12 ωρών με θέμα «Διατροφή, Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες». Το πρόγραμμα αυτό επιδίωκε την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών για τα θέματα υγείας και παραγωγικών διαδικασιών με επίκαιρες αναφορές σε διατροφικές πρακτικές υιοθετώντας το πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία και το περιβάλλον. Τα μαθήματα του προγράμματος διεξήχθηκαν  την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 (απόγευμα) και το Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012 (μεσημέρι) στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ελασσόνα.

Το περιεχόμενο του προγράμματος ακολούθησε τις αρχές και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων και πραγματεύτηκε θέματα, όπως διατροφή και περιβάλλον,  διατροφική ποιότητα, μεταλλαγμένα, βιολογικά και τοπικά προϊόντα, διατροφή και εκπαίδευση κ.ά.

Η ανάπτυξη του επιμορφωτικού προγράμματος υποστηρίχθηκε από ειδικούς επιστήμονες, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της παραγωγής και της πιστοποίησης των τροφίμων.

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν σαράντα (40) ενήλικοι καθώς και εκπαιδευτικοί. Στις εργασίες του προγράμματος παρέστησαν οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ελασσόνας κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος, κ. Τσούτσος Γιάννης, η Διευθύντρια της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Πράντζου – Κανιούρα Κων/να, η Πρ/νη  Επιστ/κής και Παιδ/κής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας κα Παπαδοπούλου Μαρία, η αιρετός εκπρόσωπος του ΑΠΥΣΔΕ κα Βάσω Ζιάκα, οι Υπεύθυνοι Καινοτόμων Δράσεων κ. Τέλιος Λεωνίδας Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας, κα Κοτρώτσιου Ευανθία Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης ν. Καρδίτσας και κα Γιακούλα Στέλλα Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης ν. Μαγνησίας.

 

Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης