Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


01.09.2009
Έναρξη λειτουργίας του ΚΠΕ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ελασσόνας ξεκίνησε την λειτουργία του, στεγαζόμενο στις εγκαταστάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. (πρώην Δ.Ε.Π.Τ.Α.Κ.Α.Λ.) στο κέντρο της πόλης της Ελασσόνας. Η Δημοτική Αρχή φρόντισε να διατεθούν οι απαραίτητοι χώροι για τις εκπαιδευτικές λειτουργίες του κέντρου.

Στη συνέχεια, το Κέντρο προγραμματίζει τα εγκαίνια λειτουργίας του μέσα στο Σεπτέμβριο.

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποτελούν την Παιδαγωγική Ομάδα του Κέντρου είναι:

1. Αναγνωστάκης Σπυρίδων (ΠΕ19), Υπεύθυνος Π.Ο.
2. Γκανάτσιος Ανδρέας (ΠΕ 06), Αναπληρωτής Υπεύθυνος Π.Ο.
3. Κουτσιούκης Γεώργιος (ΠΕ 70), Μέλος Π.Ο.
4. Σαμαρτζή Ντορίνα (ΠΕ 12.02), Μέλος Π.Ο.
5. Σπανός Κωνσταντίνος (ΠΕ 20), Μέλος Π.Ο.


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης