Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κισσάβου - Ελασσόνας


23.10.2018
Τριήμερο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών με Θέμα «Όλυμπος, διαδρομή στον τόπο και στην ιστορία»

Πρόγραμμα | Έγκριση12.10.2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας για διαμονή, διατροφή, καθαριότητα και φάρμακαΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας
Μεγέθυνση

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελασσόνας ιδρύθηκε με την 164122/Γ7/ (ΦΕΚ 2628/24-12-2008) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Δήμου Ελασσόνας και στεγάζεται σ΄ ένα σύγχρονο κτίριο.

Το κτίριο του ΚΠΕ διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα διδασκαλίας, αίθουσα Η/Υ και οπτικοακουστικών μέσων, χώρους γραφείων, θεατρική σκηνή και δανειστική βιβλιοθήκη.

Με την υπ.αριθμ. 7136/30-8-2011 απόφαση της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας το ΚΠΕ Ελασσόνας συγχωνεύτηκε με το ΚΠΕ Κισσάβου Μαυροβουνίου και έκτοτε λειτουργεί με την επωνυμία ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα.Δράσεις ΚΠΕ Κισσάβου - Ελασσόνας 2011-2012


Πηγή χρηματοδότησης: Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης