ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) : ΩΒ3Ν4653ΠΣ-2ΨΛ (16-01-2017)

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος Αναστασοπούλου Ελένη Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
Αναπληρωτής Προέδρου Ντάμπλιας Χρήστος Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. Θεσσαλίας
Τακτικό Μέλος Ανδρέου Ελένη Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αναπληρωματικό Μέλος Τσιόκανος Αθανάσιος Μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη:

   ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικό Μέλος Κοτοπούλης Θωμάς Σχολικός Σύμβουλος της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καρδίτσας
Αναπληρωματικό Μέλος Παπαδημητρίου Άρτεμη Σχολική Συμβούλος της 11ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής
Τακτικό Αιρετό Μέλος Χασιώτης Δημήτριος Αιρετός Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικό Αιρετό Μέλος Σφήκα Αγγελική Αιρετή Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Τακτικό Αιρετό Μέλος Τσιούλκας Χρήστος Αιρετός Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικό Αιρετό Μέλος Τσιάκαλος Γεώργιος Αιρετός Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Όταν το συμβούλιο εξετάζει θέματα επιλογής των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετέχουν τα παρακάτω μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικό Μέλος Κουτσιώρας Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ11 με έδρα τα Τρίκαλα
Αναπληρωματικό Μέλος Κανδήλα Ιουλία Σχολική Σύμβουλος Κλάδου ΠΕ02 με έδρα τα Τρίκαλα
Τακτικό Αιρετό Μέλος Καρκαλής Νικόλαος Αιρετός Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικό Αιρετό Μέλος Καραβασίλης Χρήστος Αιρετός Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τακτικό Αιρετό Μέλος Αμπατζή Γεωργία Αιρετή Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Αναπληρωματικό Αιρετό Μέλος Παπαζεύκου Ουρανία Αιρετή Εκπρόσωπος Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Γραμματέας: Γασπαρινάτος Δημήτριος, διοικητικός υπάλληλος Κλάδου ΠΕ1 - Διοικητικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Αναπληρωτής Γραμματέας: Λούτσος Γεώργιος, διοικητικός υπάλληλος Κλάδου ΠΕ1 - Διοικητικού της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Θεσσαλίας. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2410539222, 2410539223

Φαξ: 2410538611

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου λήγει στις 31/12/2018.

Τελευταία Ενημέρωση: 17/01/2017