Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

 • Αναστασοπούλου Ελένη Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
  Τηλέφωνο : 2410539210
  Φαξ: 2410539219
 • Ντάμπλιας Χρήστος Τμήμα Επιστ. - Παιδαγ. Καθοδ. Δ/θμιας - Προϊστάμενος
  Τηλέφωνο : 2410539213
  Φαξ: 2410539219
 • Αγαπητού Παρασκευή Τμήμα Επιστ. - Παιδαγ. Καθοδ. Π/θμιας - Προϊσταμένη
  Τηλέφωνο : 2410539212
  Φαξ: 2410539219
 • Ιακωβάκης Ιωάννης Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης - Προϊστάμενος
  Τηλέφωνο : 2410539227
  Φαξ: 2410539219
 • Καψάλη Στέλλα Προϊσταμένη Τμήματος Α' Διοικητικών Υποθέσεων
  Τηλέφωνο : 2410539218
  Φαξ: 2410539219
 • Μαστορογιάννη Μαρία Προϊσταμένη Τμήματος Β' Οικονομικών Υποθέσεων
  Τηλέφωνο : 2410539224
  Φαξ: 2410539219
 • Βαλάρη Ελένη Θέματα Ειδικής Αγωγής
  Τηλέφωνο : 2410539224
  Φαξ: 2410539219
 • Μπλάντα Γεωργία Γραμματεία Περ. Δευθύντριας
  Τηλέφωνο : 2410539210
  Φαξ: 2410539219
 • Λούκουτου Κωνσταντία Γραμματεία Τμήματος Επιστ. - Παιδαγ. Καθοδ. Δ/θμιας Εκπ/σης - Θέματα Σχολικών Συμβούλων Δ/θμιας Εκπ/σης
  Τηλέφωνο : 2410539216
  Φαξ: 2410539219
 • Μότσιου Χρυσούλα Γραμματεία Τμήματος Επιστ. - Παιδαγ. Καθοδ. Δ/θμιας Εκπ/σης - Θέματα Σχολικών Συμβούλων Δ/θμιας Εκπ/σης
  Τηλέφωνο : 2410539216
  Φαξ: 2410539219
 • Μπουγά Παρασκευή Γραμματεία Τμήματος Επιστ. - Παιδαγ. Καθοδ. Π/θμιας Εκπ/σης - Θέματα Σχολικών Συμβούλων Π/θμιας Εκπ/σης
  Τηλέφωνο : 2410539215
  Φαξ: 2410539219
 • Παπαϊωάννου Ευδοξία Θέματα νομικών υποθέσεων
  Τηλέφωνο : 2410539217
  Φαξ: 2410539219
 • Πλατανησιώτου Ελισάβετ Γραμματέας Πειθαρχικού Συμβουλίου Α' & Β' Τμήματος
  Τηλέφωνο : 2410539228
  Φαξ: 2410539219
 • Νικολουδάκης Κωνσταντίνος Θέματα Πληροφορικής - Ηλεκτρονική Αλληλογραφία - Κενά / Πλεονάσματα Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης - EData - MySchool - Μισθοδοσία
  Τηλέφωνο : 2410539220
  Φαξ: 2410539219
 • Γασπαρινάτος Δημήτριος Κενά - Πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης - MySchool
  Τηλέφωνο : 2410539222
  Φαξ: 2410539219
 • Κοκκάρα Άννα Υπεύθυνη Ομάδας Υποστήριξης Μαθητείας
  Τηλέφωνο : 2410539222
  Φαξ: 2410539219
 • Πρασσάς Χρήστος Διαχείριση Ιστοσελίδας - Διαχείριση Προγράμματος "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" - Συντήρηση Η/Υ - Συντήρηση Κεντρικού Εξυπηρετητή - Διαχείριση Τηλεδιασκέψεων - Τεχνική Υποστήριξη
  Τηλέφωνο : 2410539226
  Φαξ: 2410538611
 • Λούτσος Γεώργιος Γραμματέας ΑΠΥΣΔΕ - ΑΠΥΣΠΕ - Θέματα Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  Τηλέφωνο : 2410539223
  Φαξ: 2410538611
 • Τερζούδη Μαρία Θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Αναπληρώτρια Γραμματέας ΑΠΥΣΔΕ
  Τηλέφωνο : 2410539229
  Φαξ: 2410539219
 • Βαλιάζη Μαρία Θέματα Ειδικής Αγωγής - ΚΕΔΔΥ - ΣΜΕΑΕ - Γραμματέας ΠΥΣΕΕΠ
  Τηλέφωνο : 2410539224
  Φαξ: 2410539219