Επιμορφωτική Ημερίδα

e-mail Εκτύπωση PDF

Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής

 

 

Επιμορφωτική Ημερίδα

 

 

Θέματα Εκμάθησης & Διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής

 

 

 

 

22 Οκτωβρίου 2011

 

10:00 – 18:30

 

 

 

 

 

 

 

Νέα Αίθουσα

Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

Αργοναυτών & Φιλελλήνων

38221, Βόλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

 

10:00 –11:00

Εγγραφή και παραλαβή φακέλων & βεβαιώσεων

11:00 – 11:45

Προβλήματα εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και διδακτικές παρεμβάσεις

Δέσποινα Παπαδοπούλου

11:45 – 12:30

Φωνολογική ενημερότητα στην Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Μαριάννα Τηλιοπούλου

12:30 – 13:00

Διάλειμμα

 

13:00 – 14:00

Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου στις Τάξεις Υποδοχής

Αναστασία Αμπάτη & Χριστίνα Κατσάρου

14:00 – 15:00

Διάλειμμα

15:00 - 15:45

Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στις Τάξεις Υποδοχής και στις μικτές τάξεις

Αναστασία Κεσίδου

15.45 – 17.00

Εξοικείωση με την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις Τάξεις Υποδοχής

Βιβή Ανθοπούλου & Χριστίνα Κατσάρου

17:00 – 18:30

Συζήτηση - Παρεμβάσεις από τους εκπαιδευτικούς

 

 

 

Εισηγήτριες

-         Αναστασία Αμπάτη, Δρ. Γλωσσολογίας, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-         Βιβή Ανθοπούλου, MΑ στη Διοίκηση και Εποπτεία της Εκπαίδευσης, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών

-         Χριστίνα Κατσάρου, ΜΑ στη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και την επιμόρφωση, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-         Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Α.Π.Θ

-         Δέσποινα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Α.Π.Θ.

-         Μαριάννα Τηλιοπούλου, Δρ. Γλωσσολογίας

Είσοδος χρηστών

Χρήσιμα Αρχεία

Βρίσκεστε εδώ: Ανακοινώσεις Επίκαιρα Επιμορφωτική Ημερίδα